Archive for juni, 2007

Fri oss fra proprietære dokumentformater, si nei til OOXML!

onsdag, juni 27th, 2007

aftenposten_2707_foto_knut_snare.jpgVerden er tjent med ett, uavhengig, åpent, internasjonalt, ISO-godkjent dokumentformat.

(Foto: Knut Snare, Aftenposten. Se artikkel i Aftenposten/e24 den 2.7.07.)

Det finnes allerede og heter OpenDocument (ODF). Microsoft kan støtte det hvis de vil. Sier mange nok NEI til deres OOXML-format, så vil de måtte støtte ODF!

Med ODF kan vi for første gang i historien få en reell konkurranse på kontorprogram. Disse kontorprogrammene støtter ODF allerede!

Klikk på banneret over og støtte kampanjen «Nei til OOXML».
Les mer om hvorfor OOXML ikke er anvendbart som en internasjonal standard:

Norges holdning kan avgjøre det hele

Du kan bidra til at Norges holdning er NEI TIL OOXML ved å melde deg, eller din arbeidsgiver inn i Standard Norge. Send en e-post til Bjørhild Sæterøy og be om å bli meldt inn i komitéen K185. Det koster 5.000 kroner (pr år). Møtet hvor det hele skal avgjøres er den 22. august kl 17.00 hos Standard Norge på Lysaker (Oslo). ISO skal avgjøre det hele 5. september.

«Når det er sagt, sett fra mitt ståsted er det helt umulig å forstå hvorfor ikke Microsoft kan støtte opp under et alternativt lagrings- og utvekslingsformat, og hvorfor ikke de som svært mange andre kan samle seg om noe som ville tjene samtlige involverte parter. Litt ekstrajobb vil det kanskje skaffe dem, men it-bransjens renommé ville tjent mye på en slik holdning, også fra Gates’ kvinner og menn. En god image for it-bransjen betyr god butikk, også for nettopp Microsoft. »

Kommentar fra IT-journalist Eva Tønnessen i Computerworld 2. juli 2007.

Som om jeg skulle sagt det selv:-)

Nye sider!

mandag, juni 25th, 2007

Min hjemmeside er en kombinasjon av blogg og mer statiske sider, hvor jeg forsøker å drive litt opplysningsarbeid. Idag har jeg lagt til en ny side om «lisenser», samt gjort en del endringer på siden «Strategier innenfor åpne standarder og fri programvare» , hvor det står endel bla. om den pågående «dokumentformatkrigen». Les og lær!

Endelig enighet om navnet «Fri programvare»

tirsdag, juni 19th, 2007

Endelig ser det ut som om navnet «Fri programvare» har blitt skikkelig etablert i Norge. Det kan til og med se ut som at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har konvertert fra det noe kryptiske begrepet «åpen kildekode» til «fri programvare; se bare på denne nyheten fra 11.6.2007: Norge leder nordisk satsing på fri programvare.

Men det som er enda mer gledelig, er at det kan se ut som om de har erstattet det gamle begrepet «åpen kildekode» med «fri programvare» i en rekke tidligere publiserte nyheter/dokumenter. Søk etter «fri programvare» på www.regjeringen.no og du får 385 treff (pr 19.6.07). Et søk på «åpen kildekode» gir kun 34 treff. Gratulerer FAD!

Dette er gledelig for en som har kjempet for at vi alle (ihvertfall utad) samles om navnet «fri programvare». Ordet fri forstår de fleste har noe med frihet å gjøre. Det har selvsagt ikke noe med «gratis programvare» å gjøre (selv om det i praksis ofte, men ikke alltid, er slik at fri programvare kan lastes gratis ned fra Internett). Se min artikkel om forskjellen her på min hjemmeside, eller min artikkel i FriProg-magasinet nr 1/2007 (pdf-fil). Fortsatt ikke overbevist? Ta og slå opp betydningen av ordet fri i bokmålsordlista (først på 17. og siste plass kommer forklaringen av at fri også kan bety gratis)

Veien fram til å samles om begrepet fri programvare har tatt ganske nøyaktig to år. I juni 2005 ble temaet om hva vi skulle kalle det i Norge satt på agendaen. I heftet «IKT og ledelse» (pdf-fil) ble begrepet fri programvare lansert for første gang i en KS-publikasjon. Og når IKT-Norge, KS og Norstella senere etablert sine fagforum innenfor emnet, valgte alle (etterhvert) å benytte begrepet fri programvare.

Noen få kaller det åpen programvare. Selvfølgelig synd at ikke alle støtter opp om begrepet fri programvare, men de er jo fri til å kalle det det de vil. Innenfor forretningsverdenen så kan jeg forstå at ikke alle er like begeistret for begrepet fri programvare. Peter Hidas (som en av veldig få i Norge) benytter det engelske begrepet Open Source (delvis forståelig; han jobber i det internasjonale rådgivningsselskapet Gartner, og opererer ofte som konsulent for de store, norskeide, internasjonale selskapene. Men han sier visstnok Norge, han benytter ikke det engelske navnet Norway…).

Noen kaller det også for åpen og fri programvare. Dette er jeg lite begeistert for, man kan få det inntrykk av at det er to forskjellige «ting»; biler og motorsykler (begge er kjøretøy), seilbåter og motorbåter (begge er båter), åpen og fri programvare (begge er programvare). Da er det bedre å si «åpen (fri) programvare».

For de som synes det er ille å gå helt vekk fra begrepet «åpen kildekode», vil jeg anbefale at man i begynnelsen av en publiksajon skriver ett av to:

  1. Programvare med åpen kildekode, heretter kalt fri programvare (hvor ordet fri henspeiler på brukerens friheter (rettigheter) knyttet til programvaren)
  2. eller til nød: Programvare med åpen kildekode, heretter kalt åpen programvare

Begrepet «åpen kildekode» er herved erklært dødt!