Archive for august, 2007

«Dokumentformatkrigen» raser videre

onsdag, august 29th, 2007

I løpet av fredag 31. august skal Norge avgi sin stemme til ISO. Hva det blir er helt uvisst, men det er ingen tvil om at motstanden mot MS/ECMAs OOXML er stor.

For Standard Norge handler det om tekniske spesifikasjoner, noe komitéen SN/K185 ikke klarte å enes om i møtet den 22. august. Men dette handler ikke bare om tekniske spesifikasjoner, dette handler om en programvaregiganten Microsofts desperate kamp for å sikre fortsatt markedsdominans innenfor kontorprogramvare. Microsofts kontorpakke MS Office utgjør ca 30 % av selskapets omsetning, noe som idag trolig tilsvarer over 50 milliarder kroner (kilde: artikkel 1 og artikkel 2 fra digi.no). En anseelig mengde penger jeg har stor forståelse at det er verdt å kjempe litt for.

Men det er som sagt mange innvendinger mot at OOXML skal bli en ISO-standard, ihvertfall i sin nåværende form. Her er noen av de siste ukers innlegg og oppsummeringer:

Dessverre ser det ut til at selve metodikken for hvordan de enkelte land kommer fram til sitt syn på saken ikke er lik. I noen land stemmer man, mens i andre land forsøker man på å komme til enighet uten å stemme (konsensus).  I Norge forsøker man å komme til enighet, og dersom man ikke blir enig, vil Standard Norge forsøke å komme fram til Norges offisielle syn. I sverige kan det se ut som om man stemmer i komitéen, noe som gjør at den part som kan samle mest stemmer, vil vinne fram. I følge en artikkel i Computer Sweden så kan de se ut som om at Microsoft i Sverige har sørget for at komiéen ble dominert av «ja-mennesker», slik at det endte med et ja. Det er kanskje på tide at man også standardiserer selve ISO-standardiseringsprosessen?

Endelig er Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare lansert

mandag, august 27th, 2007

Det var en stor dag for alle ildsjelene i det norske fri programvaremiljøet når fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røyse den 15. august klippet over den røde snoren, som en symbolsk handling på at senteret nå endelig er etablert. Over 100 mennesker deltok i den timeslange seremonien, som om kort tid legges ut på senterets nettside (www.friprog.no). Lanseringen fikk en viss pressedekning fra bl.a. disse:

Dette var selvfølgelig en stor dag også for meg. To år er gått siden idéen ble unnfanget (historien bak det hele kan du lese her).  Om kort tid er det ansatt en daglig leder i senteret, som igjen skal ansette en 3-4 medarbeidere til. Da er min rolle i dette over. Jeg håper senteret lykkes, og i den grad det er ønskelig, skal jeg selvfølgelig bidra i den grad jeg har anledning til det.  Jeg kommer til å trenge senterets ekspertise i mitt videre arbeid med å få innført flere løsninger basert på fri programvare i Buskerud fylkeskommune.