Endelig er Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare lansert

Det var en stor dag for alle ildsjelene i det norske fri programvaremiljøet når fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røyse den 15. august klippet over den røde snoren, som en symbolsk handling på at senteret nå endelig er etablert. Over 100 mennesker deltok i den timeslange seremonien, som om kort tid legges ut på senterets nettside (www.friprog.no). Lanseringen fikk en viss pressedekning fra bl.a. disse:

Dette var selvfølgelig en stor dag også for meg. To år er gått siden idéen ble unnfanget (historien bak det hele kan du lese her).  Om kort tid er det ansatt en daglig leder i senteret, som igjen skal ansette en 3-4 medarbeidere til. Da er min rolle i dette over. Jeg håper senteret lykkes, og i den grad det er ønskelig, skal jeg selvfølgelig bidra i den grad jeg har anledning til det.  Jeg kommer til å trenge senterets ekspertise i mitt videre arbeid med å få innført flere løsninger basert på fri programvare i Buskerud fylkeskommune.

Comments are closed.