Archive for oktober, 2007

Fire millioner til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

fredag, oktober 5th, 2007

Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i 2008 for å fremme fornying i offentlig sektor og stimulere til innovasjon og nyskaping i IKT-næringen.

-Jeg vil endre arbeidsformene i offentlig sektor. Lykkes vi med å skape en delingskultur i offentlig sektor vil vi oppleve økt innovasjon, styrket samhandling og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.  Kilde: hoyvis.no 

Atter en gang gledelige nyheter. Gratulerer Heidi Grande Røys!

MEN, Computerworld skriver «Kun fire millioner til fri programvare» og spør om det er nok, og minner om at kompetansesenteret har ambisiøse mål.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet lanserer støtteordning for prosjekter knyttet til åpne standarder og fri programvare

fredag, oktober 5th, 2007

Torsdag 4. oktober lanserte Fornyings- og administrajsondepartementet (FAD) for første gang i historien en støtteordning for prosjekter som er knyttet til åpne standarder og/eller fri programvare. Gratulerer Heidi Grande Røys, dette var svært gledelig!

Går du med en idé? Kunne du tenke deg å søke om støtte for å realisere idéen? Kontakt meg gjerne for en prat. Ring meg på 32 80 85 44 / 992 85 850.

Intervju med undertegnede

fredag, oktober 5th, 2007

Rådgivnings- og informasjonstjenesten til Høykom, hoyvis.no, har gjort et intervju med meg.

Jeg forteller åpent om mitt engasjement, om utfordringene videre og selvfølgelig om det nasjonale kompetansesenteret.