Fire millioner til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i 2008 for å fremme fornying i offentlig sektor og stimulere til innovasjon og nyskaping i IKT-næringen.

-Jeg vil endre arbeidsformene i offentlig sektor. Lykkes vi med å skape en delingskultur i offentlig sektor vil vi oppleve økt innovasjon, styrket samhandling og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.  Kilde: hoyvis.no 

Atter en gang gledelige nyheter. Gratulerer Heidi Grande Røys!

MEN, Computerworld skriver «Kun fire millioner til fri programvare» og spør om det er nok, og minner om at kompetansesenteret har ambisiøse mål.

Comments are closed.