Fornyings- og administrasjonsdepartementet lanserer støtteordning for prosjekter knyttet til åpne standarder og fri programvare

Torsdag 4. oktober lanserte Fornyings- og administrajsondepartementet (FAD) for første gang i historien en støtteordning for prosjekter som er knyttet til åpne standarder og/eller fri programvare. Gratulerer Heidi Grande Røys, dette var svært gledelig!

Går du med en idé? Kunne du tenke deg å søke om støtte for å realisere idéen? Kontakt meg gjerne for en prat. Ring meg på 32 80 85 44 / 992 85 850.

Comments are closed.