Intervju med undertegnede

Rådgivnings- og informasjonstjenesten til Høykom, hoyvis.no, har gjort et intervju med meg.

Jeg forteller åpent om mitt engasjement, om utfordringene videre og selvfølgelig om det nasjonale kompetansesenteret.

Comments are closed.