Archive for the ‘Standarder’ Category

ODF vs Microsofts de facto standarder

mandag, november 5th, 2007

Her om dagen besøkte jeg en kamerat som jobber i et mekanisk firma. De er underleverandør til offshoreindustrien. Han fortalte at de på noen PC-er hadde gamle MS Office-versjoner som «lagde no krøll». Da spurte jeg ham om han hadde hørt om OpenOffice.org. Det hadde han, men han visste ikke noe mer om det. Vi lastet ned den norske versjonen og hentet opp et av hans dokumenter; et ikke alt for komplisert dokument, med en del bilder, skisser, innholdsfortegnelse, topp- og bunntekst, samt avsnittsnummerering. Konverteringen var ikke vellykket. I Word-dokumentet var det etter innholdsfortegnelsen ett tvunget sideskift som ikke OpenOffice klarte å identifisere og konvertere. Følgelig fikk man en uheldig forskyvning av innholdet. Likeså var det et vanlig linjeskift for mye over en av overskriftene, og avstanden mellom avsnittsnummeret og selve avsnittsoverskriften ble borte i OpenOffice.

Å sitte og sjekke side etter side for å se om konverteringen ble vellykket er ikke en aktuell problemstilling. I industrien er Microsofts binære dokumentformater en de facto standard (industristandard) og man må stole på at innholdet man sender fra seg blir korrekt mottatt av motparten. Dessuten ansees lisenskostnadene til å være av helt underordnet betydning (Hvorfor ble du ikke overrasket?).

Løsningen på problemet får vi først når man har ett, felles, åpent format; om det nå heter OOXML eller ODF er forsåvdt underordnet, men det er viktig at det er et reelt åpent, leverandøruavhengig format (Noe OOXML av mange ikke ansees å være idag, se blant annet diskusjonene på Groklaw.com).

Min venn fortalte forøvrig at Microsoft Project også er en de facto standard, og hva finnes her av alternative, kompatible løsninger innenfor den frie verden? Kontakt meg hvis du vet det.

Dokumenter fra det offentlige derimot,  og da først og fremst saksdokumenter (politiske saker), er nok av en mindre kompleks karakter, og vil trolig by på færre utfordringer. Dessuten er samarbeid mellom offentlige virksomheter (om det samme dokumentet) trolig mye mindre utbredt, enn hva som er tilfelle i offshore-industrien. For offentlig sektor handler det mye om å gjøre informasjon tilgjengelig for lesing. Og til det benyttes idag pdf-formatet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet lanserer støtteordning for prosjekter knyttet til åpne standarder og fri programvare

fredag, oktober 5th, 2007

Torsdag 4. oktober lanserte Fornyings- og administrajsondepartementet (FAD) for første gang i historien en støtteordning for prosjekter som er knyttet til åpne standarder og/eller fri programvare. Gratulerer Heidi Grande Røys, dette var svært gledelig!

Går du med en idé? Kunne du tenke deg å søke om støtte for å realisere idéen? Kontakt meg gjerne for en prat. Ring meg på 32 80 85 44 / 992 85 850.

Hvorfor OpenOffice?

mandag, september 24th, 2007

Nettstedet why.openoffice.org gir deg svarene! Hvem tar seg bryet med å oversette og lage hvorfor.openoffice.org?