Om Bjørn Venn

Jeg arbeider til daglig som IT-rådgiver/prosjektleder i Akershus fylkeskommune, særlig prosjekter knyttet til større anskaffelser som f.eks. telefoni, WAN og WiFi. I tillegg yter jeg bistand til organisasjonen vedrørende IT-anskaffelser (Outsourcing, CMS, Statistikk-verkøy, GIS-verktøy, publiseringsløsning for digitale bøker, papirløse politikere (utvikling av «app» til Ios og Android) m.m.)

Jeg er utdannet elektronikkingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole (nå Høgskolen i Buskerud), med videreutdanningen innen økonomi, markedsføring og prosjektledelse (BI).